FANDOM


Gatenmaru
Gatenmaru
Ngài Thiên Hoàn
Nihongo

蛾天丸

Romaji

Gatenmaru

Mang nghĩa

Trên trời sâu bướm

Thông tin tiểu sử

Trạng thái

Đã mất

Thông tin thể trạng

Loài

Yêu quái

Giới tính

Nam

Màu mắt

Đen

Màu tóc

Đen

Quyền năng và sức mạnh

Vũ khí

Búa

Gia đình và bè bạn

Kẻ thù

Nhóm Inuyasha

Thông tin hậu trường

Bộ truyện Manga

Chương 183

Hoạt hình Anime

Tập 51

Xuất hiện trong

Manga và Anime

DV tiếng Nhật

Takehito Koyasu

DV tiếng Anh

Adam Henderson

Thư viện ảnh (1 tập tin)