FANDOM


The goraishi

Goraishi (五雷 指, "Năm Sấm Fingers") là vũ khí Koga mà ông nhận được từ tổ tiên của mình. Đó là một gia truyền mạnh mẽ của Wolf Demon Tribe mà tạo ra vụ nổ năng lượng là tương đương với một Scar gió đầy đủ-powered. Khi Koga bước vào nghĩa địa của Wolf Demon Tộc, ông đã tìm ra kho báu có giá trị nhất của bộ lạc, Goraishi. Sau khi ông quên mình từ bỏ kho báu để cứu Ginta và Hakkaku từ ngọn lửa của người giám hộ mộ của, móng vuốt đã ban cho anh ta. Koga đã nói rằng các móng vuốt sẽ giúp tránh khỏi những ảnh hưởng Midoriko trên mảnh Shikon Jewel Koga của. Các Goraishi đã đen trở thành một phần của Koga.