FANDOM


Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá là tuyệt chiêu của Sesshomaru, do Nanh Quỷ đã gãy nên anh phải tức tốc tìm cho mình một thanh gươm phù hợp và anh không ngờ đó chính là Thiên Sinh Nha, thanh gươm mà lúc nào anh cũng căm ghét và ngay cả bản thân anh cũng không ngờ rằng tiềm lực của thanh gươm này lại lớn đến vậy.

Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá rất mạnh, chỉ cần Sesshomaru vung kiếm là anh có thể tạo ra vô hạn vũ trụ, mỗi lần vung kiếm là kẻ thù chết không kịp ngáp. Sesshomaru là chủ của những vô hạn vũ trụ đó, ban đầu lúc chưa quen thì vũ trụ của anh có hình dạng méo nhưng khi quen rồi thì vũ trụ của anh trở nên hoàn chỉnh hơn.

Đúng như tiềm lực thanh kiếm Thiên Sinh Nha, tuyệt chiêu Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá ban cho anh sức mạnh của đấng sáng thế, là chúa trời, giúp anh cai quản cả vô hạn vũ trụ chỉ bằng một lần vung kiếm của mình. Bất cứ ai trúng phải đòn này thì đều bị nuốt vào vũ trụ của anh và mãi mãi không thoát ra được và sẽ bị đẩy vào vũ trụ song song.

Nói không quá thì chính Sesshomaru là người tạo ra vô hạn vũ trụ với những thế giới khác nhau, anh là chủ, là đấng toàn năng của những thế giới đó. Tuyệt chiêu Minh đạo tàn nguyệt phá đã ban cho anh sức mạnh vô song, sức mạnh sáng tạo. Chính anh là người tạo ra trái đất này, thái dương hệ này, vũ trụ này, và cả con người cùng với vô hạn vũ trụ song song do anh làm chủ.

Có thể nói tuyệt chiêu Minh đạo tàn nguyệt phá chính là tuyệt chiêu mạnh nhất trong Inuyasha. Sau này Inuyasha có được tuyệt chiêu này và trở thành đấng toàn năng mới khi anh tạo ra vũ trụ có kết thúc đẹp giữa mình và Kagome.