Wikia InuYasha tiếng Việt
Advertisement

Tùng Vân Nha là 1 thanh kiếm rất nguy hiểm.Trong những người mạnh nhất của Inuyasha,Tùng Vân Nha là 1 linh hồn thanh kiếm mạnh nhất sau cha của Inuyasha,trong thế giới đó mạnh nhất là Inu no Taisho => Tùng Vân Nha => Sesshomaru => Kikyo => Inuyasha.Thanh kiếm đó cũng giống như Thiết Toái Nha là 1 lần vung kiếm có thể giết hàng trăm yêu quái,Nhưng Tùng Vân Nha mạnh hơn là 1 lần vung kiếm có thể giết hàng tỷ yêu quái (có yêu lực hơn Thiết Toái Nha) .Tuy nhiên,người muốn sở hữu Tùng Vân Nha phải là người mạnh như cha của Inuyasha.Trong Inuyasha The Movie 3 ,Inuyasha đã bị Tùng Vân Nha chiếm hữu cơ thể,nhưng Kagome có thể ngăn chặn sự chiếm ''hữu đó bằng câu'' 'Inuyasha Sit Boy'.Tóm lại Tùng Vân Nha là 1 thanh kiếm mạnh.........(còn nữa)

Tải xuống (2).jpg

Advertisement