FANDOM


Một cậu bé cùng với gia đình nhờ nhóm của Inuyasha tìm người cha đã mất tích khi đi đến ngôi miếu ở Thánh Đảo nằm giữa một chiếc hồ dầy đặc sương mù. Sau đó mọi người khám phá ra rằng kết giới ở đỉnh Bạch Linh Sơn là nguồn cơn của việc này.

Nhân vật xuất hiện