FANDOM


Sau khi hai cây thương hoàn toàn hợp nhất với nhau, sức mạnh của Hoshiyomi tăng vọt và gần như không ai có thể ngăn cản y. Nhưng ngay lúc đó linh hồn Tsukiyomi xuất hiện, giải thích về hành động của cô trong quá khứ và cố can ngăn Hoshiyomi.

Nhân vật xuất hiện