FANDOM


Rơi xuống vực sâu rồi quay trở lại! (骨喰いの井戸からただいまっ! Honekui no Ido kara Tadaima!) là tập 3 của anime InuYasha.

Tóm tắt

Ngọc Tứ Hồn đã bị vỡ và các mảnh vỡ của nó văng khắp nơi. Giống như cả viên ngọc, các mảnh vỡ của nó cũng có khả năng làm tăng yêu lực. Bây giờ, Inuyasha lại phải lo nghĩ đến việc chạy loanh quanh khắp nước Nhật để tìm lại các mảnh ngọc, còn Kagome thì lại rơi vào chiếc giếng và tình cờ trở về nhà.

Nhân vật xuất hiện