FANDOM


Inuyasha và Thiết Toái Nha

Thiết Toái Nha, thánh kiếm bí ẩn (不気味な妖刀 鉄砕牙 Bukimina Yōtō Tessaiga) là tập 6 của anime InuYasha.

Tóm tắt

Bây giờ Inuyasha phải vượt qua những ảo ảnh về người mẹ của mình để đánh nhau với Sesshomaru, kẻ truy sát anh để giành được thanh kiếm Thiết Toái Nha, di vật do người cha Inu no Taisho để lại.

Nhân vật xuất hiện