Wikia InuYasha tiếng Việt
Advertisement
Hachi ft Somo (Sankusan Takato)

Welcome to my user page!

I'm Hachi ft Somo, you can call me Sankusan Takato or Takato, my primary activity is admin on Vietnamese Doraemon Wiki. In addition, I active on Vietnamese InuYasha Wiki and Vietnamese Digimon Wiki

I ready help you in capability myself. You can leave a messege on my wall if you have a problem need to be answered.

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của tôi!

Tôi là Hachi ft Somo, các bạn có thể gọi tôi là Sankusan Takato hay Takato, hiện hoạt động chính của tôi là bảo quản viên của Wikia Doraemon tiếng Việt. Ngoài ra tôi còn hoạt động trên Wikia InuYasha tiếng ViệtWikia Digimon tiếng Việt.

Tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong khả năng của mình. Bạn có thể để lại lời nhắn lên tường của tôi nếu có vấn đề gì cần tôi giải đáp cho bạn.

Admin Member
latest?cb=20150626023503&path-prefix=vi
latest?cb=20120217110721&path-prefix=vi
Wiki-wordmark.png
latest?cb=20150714141035&path-prefix=vi

Advertisement