Wikia InuYasha tiếng Việt
Advertisement

Thời kỳ Chiến Quốc (tiếng Nhật: せんごくじだい Sengoku jidai, Kanji: 戦国時代 Chiến quốc thời đại) là thời kỳ của các chuyển biến xã hội, mưu mô chính trị, và gần như những cuộc xung đột quân sự liên tục ở Nhật Bản, bắt đầu từ giữa thế kỷ 15 đến thế kỷ 17.

Dòng thời gian

Dòng thời gian.png
Advertisement