FANDOM


Urasue
Urasue
Lí Đào
Nihongo

裏陶

Romaji

Urasue

Mang nghĩa

Trường hợp gốm

Thông tin tiểu sử

Trạng thái

Đã mất

Thông tin thể trạng

Loài

Quỷ bà

Màu mắt

Đỏ

Màu tóc

Xám

Gia đình và bè bạn

Gia đình

Thông tin hậu trường

Bộ truyện Manga

Chương 14

Hoạt hình Anime

Tập 45

Xuất hiện trong

Manga và Anime

DV tiếng Nhật

Yoshiko Ohta

DV tiếng Anh

Cathy Weseluck

Thư viện ảnh (2 tập tin)